Vil du starte Sun2?

Sun2, et komplett konsept

Sun2 er et landsdekkende og velkjent varemerke med et gjennomtestet og suksessfullt konsept. Sun² har som visjon å fremme helse, hygiene, trygghet og kvalitet for kundene. Vi ønsker å formidle vår kompetanse, kvalitet, og seriøsitet i det arbeidet vi legger ned i disse solsentrene. Med over 100 Sun² solsenter spredt over hele landet er Sun2 den hurtigst voksende solsenterkjeden i Norge.

Leverandør har utviklet et komplett nøkkelferdig konsept for etablering av bemannede og ubemannede solsentre.

Oppbygging, salg og drift av konseptet i Norge koordineres av Velvære Grossisten AS via landsdekkende forhandlernett.

Nøkkelferdig forretningsidé

Profesjonell fremtoning ovenfor dine kunder er essensielt. Ved å tilhøre den ypperste av solsenter kjeder gjør at dine kunder kan føle seg trygge og vil være lojalitetsskapende.

Ekspansjonen av konseptet skjer gjennom oppbygging av en frivillig kjede av solsenter. Konseptet er laget for de som vil ha en gjennomtenkt nøkkelferdig forretningsidé der fordyrende sentrale kostnader og franchiseavgifter ikke belaster virksomheten. SUN² konseptet er en moderne og unik totalløsning for etablerere, hvor likhet i profil, senterlayout, markedsføring og drift av solsenteret skaper den beste forutsetning for lønnsomhet.

Vi har lagt vekt på at kundene skal møte lyse, trivelige lokaler med høye krav til hygiene og trygghet.

Med vårt Sun2 konsept tilbyr vi deg hjelp og støtte hele veien, fra planlegging til daglig drift.

Vi vil at du skal lykkes!

For å klare det trenger du følgende:

 • En økonomisk kalkyle
 • Et egnet lokale
 • Tid og engasjement
 • Vi hjelper deg!

Å starte for seg selv krever mye arbeid og tid og det unike med Sun2 er at du får levert et ferdig konsept. Vi hjelper deg med å vurdere lokalene og lokasjon samt utforming av solrom, elektrisitet og ventilasjon.

Vårt personale er med deg hele veien og ditt engasjement og vår erfaring vil til sammen utgjøre grunnen til å lykkes.

Konseptet inneholder følgende hovedpunkter:

 • Varemerket Sun²
 • Solarier levert av Leverandør
 • Ytre profil bestående av vindusfolie, skilt og utstyr.
 • Indre profil bestående av skilt, plakater, informasjonstavler, dekorasjoner, møbler og profileringsutstyr.
 • Betalingsautomat med et avansert crm system og vareautomat.
 • Salgskosmetikk og forbruksvarer.
 • Markedsføring
 • Drift/ IKT håndbok for solsenter
 • Veiledning vedrørende alarm, overvåkning, kommunikasjon og informasjon.
 • Hjelp med tegninger og tilpasning av lokaler for virksomheten, el, og ventilasjon.

Kanskje har du allerede et etablert solsenter og ønsker å fornye deg og utnytte fordelen ved å tilhøre et landsdekkende konsept. Vi er behjelpelig med å se på lokalet med nye øyne og kan gi råd og veiledning til forbedringer slik at solsenter kan øke sin inntjening.

Solen skinner alltid hos Sun2!